Учесници у пројекту Danube4SEecosystem упознати са стањем у области друштвеног предузетништва и пројектним активностима

Развојна агенција Републике Српске у оквиру пројекта „Унапређење развоја социјалне економије ангажовањем локалних власти у екосистеме подршке друштвеним предузећима за инклузивније тржиште рада у Дунавској регији“ – Danube4SЕecosystem, организовала је данас први састанак учесника у пројекту.

Циљ састанка био је да се учесници упознају са активностима Danube4SЕecosystem пројекта, тренутним стањем у области друштвеног предузетништва у Републици Српској и размотри ангажовање у наредним пројектним активностима као што су развој стратешког и акционог плана, провођење пилот активности, идентификовање примјера добре праксе, идентификација главних питања у области друштвеног предузетништва, те ангажовање у активностима изградње капацитета у овој области.

Циљна група пројекта су јединице локалне самоуправе, друштвена предузећа, организације за подршку пословању, министарства, невладине организације, универзитети, истраживачке организације и остале заинтересоване стране.

У пројекту учествује 10 партнера из 9 земаља Дунавске регије, међу којима је Развојна агенција Републике Српске као једини пројектни партнер из Босне и Херцеговине и Министарство привреде и предузетништва као придружени стратешки партнер.

Главни циљ пројекта је заједнички развој инспиративних политика за друштвена предузећа укључивањем локалних нивоа власти у екосистеме подршке друштвеним предузећима да би се унаприједило инклузивно запошљавање у Дунавској регији уз подршку одрживом пословању друштвених предузећа и повећања њихове улоге у запошљавању на нивоу насеља и регија.

Пројекат Danube4SЕecosystem суфинансира Европска унија у оквиру Interreg Дунавског регионалног програма. Имплементација пројекта почела у јануару 2024. године и трајаће до краја јуна 2026. године.