Успјешно приведен крају програм „Житни пут, Купа – Сава“

У присуству партнера и сарадника у Бањалуци је данас свечано означен завршетак имплементације пројекта “Житни пут, Купа-Сава” којег, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње “Хрватска – Босна и Херцеговина 2007. – 2013.”, финансира Европска унија (ЕУ).

Вриједност пројекта је 655.352,13 евра, а проводе га Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и Општина Покупско (Хрватска). Партнери у пројекту су Туристичка организација Републике Српске и Удружење за подршку одрживом развоју „Зелене стазе“ (БиХ), те Град Карловац, Карловачка жупанија, Развојна агенција Карловачке жупаније, туристичке заједнице Сисачко-мословачке и Бродско-посавске жупаније и удружење „Звоно уз Купу“ (Хрватска).
Крајњи циљ пројекта је да креирањем новог туристичког производа и промоцијом јединствене туристичке регије допринесе стварању повољнијих услова за живот у обје државе. У оквиру Пројекта чије провођење је почела 2013. године, реализован је цијели низ активности на унапређењу туристичке понуде.
Пројекат је успјешно приведен крају и очекивања учесника су испуњена. Као резултат пројекта и његових активности је/ су:

  • успостављен „Прекогранични савјет за туризам“ који чине сви битни учесници утуристичкој понуди и институције обе регије (сјеверозападни дио БиХ и 3 жупаније из   Хрватске), и створени услови за његово  перманентно дјеловање у будућности, одржано   је 6 радних сједница,
  • организоване 4 сесије обука за пружаоце туристичких услуга са руралног подручја на  коме су стечена нова знања за унапређење понуде,
  • организоване 2 радионице у функцији унапређења заједничке понуде и управљања   дестинацијама, реализована 3 студијска путовања, гдје су се туристички радници  упознали са најбољим праксама у регији,
  • снимљено, мапирано и у дигиталној форми објављено на интернету око 2.000 км  бициклистичких стаза, са припадајућом туристичком, историјском, спортском и културном понудом обе регије као заједничке дестинације,
  • успостављена интернет страница ове регије као заједничке дестинације, са  цјелокупном понудом смјештаја и припадајућих туристичких атракција,
  • дизајниране и објављене, четворојезичне брошуре, проспекти и каталози као подршка промоцији и продаји туристичке понуде на сајмовима и агенцијама,
  • изграђени туристички инфо-центри у Мркоњић Граду (Пецка) и Санском Мосту,
  • уређен извор ријеке Сане (Мркоњић Град) за посјетиоце са комплетним мобилијаром за  дневне излете,
  • изграђена реплика дрвеног ријечног брода који је у функцији превоза туриста,  (капацитета 50 путника), ријекама Савом и Купом којим заједнички управљају партнери  из БиХ и Хрватске, и који је повезница уграђена у нове туристичке пакете,
  • креиран велики број туристичких пакета који подразумијева повећање атрактивности и продужење боравка туриста са обе стране границе.

У провођењу пројекта активно су учествовале Туристичке организације и институције 10 општина из Републике Српске, 4 из Федерације и 3 жупаније из централне Хрватске, као и велики број туристичких предузећа, породичних газдинстава, спортско – рекреативних удружења и предузетника. Пројекат је значајно повећао интерес становништва за улазак у пословне подухвате у области руралног туризма, понуду смјештајних капацитета и организовању и обједињавању широке понуде спортско – рекреативних садржаја ове регије.
Посебан нагласак је дат на потенцијал као што су бициклизам, слободно пењање, рафтинг, гљиварење, школе у природи и риболовни туризам, чиме обе регије обилују а недовољно је искориштен. Све активности су дизајниране као одрживе операције које треба да се наставе у будућности и доносе добродобит свим учесницима у процесу, али и успостављене трајне пословно-персоналне везе са обе стране границе Босне и Херцеговине и Хрватске.