Успјешно завршенa обука професора практичне наставе

Подјелом захвалница и комплета приручника партнерима, јучесу у Бањалуци завршене активности у оквиру пројекта  “Обука професора и наставника практичне наставе средњих техничких школана Машинском факултету Бањалука“, који је  реализован у оквиру програма Приликаплус који проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа(РАРС), а подржава Влада Швајцарске. 
Током  седам мјесеци провођења пројекта, од децембра прошле године, више од 150 професора и наставника практичне наставе из 33 средње стручне школе завршило је обуку из савремених технолошких области: CAD пројектовања, CNC програмирања, мехатронике и роботике, заваривања, брзе израде прототипа, мотора и моторних возила, хидраулике и пнеуматике.
Говорећи о ефектима пројекта, министар просвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић изразио је увјерење да само пројекти у које је укључено више заинтересованих страна које стреме ка истом циљу могу да успију.
– Заједнички – школе, Министарство, РАРС, предузећа, факултет, Републички педагошки завод, сви су дошли до  тога да се пројекат обуке професора из средњих машинских школа може успјешно завршити само када се укључи више кориисника, као и предузећа која су заинтересована да добију квалитетне раднике. Реализација пројекта не би била могућа ни без сарадње са Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа и Владом Швајцарске која је кроз је кроз програм Прилика плус финансирала комплет пројекат. У сваком случају, овај пројекат је за сваку похвалу и може да послужи како примјер за многе друге струке, сарадњу у другим областима  и надам се да ћемо ићи у том правцу -закључио је Малешевић.
Руководилац одјељења за пројектно планирање и провођење пројеката у РАРС-у, Мићо Станојевић је прецизирао да је циљ пројекта успоставити систем цјеложивотног учења наставника у областима савремених технологија, како би се обезбиједило побољшање практичне наставе, а тиме и олакшало запошљавање младих људи.
– Посебан резулат је да су максимално укључена и предузећа која су врло заинтресована да се придруже и у организовању практичне наставе, јер то је њихова могућност да препознају и идентификују квалитетне будуће раднике – рекао је Станојевић.
Машински факултет у Бањалуци обезбиједио је и уложио у пројекат простор, опрему и кадрове за извођење обука, те обезбјеђује сву административну и техничку подршку пројекту.
Осим предавања за полазнике је, у сарадњи са Републичким педагошким заводом РС, израђена одговарајућа стручна литература коју ће моћи користити и у наставном процесу редовног школовања средњошколаца као званично одобрено помоћно средство (приручник) за извођење наставе.
Дугорочно, пројекат унапређује квалитет наставе и наставног кадра и на тај начин позитивно утиче на квалитет образовања средњошколске омладине и подиже њихов ниво конкурентности на тржишту радне снаге.