Успостављен стратешки оквир и програми подршке предузетницима којима треба „друга шанса“

Развојна агенција Републике Српске у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 организовала је данас трећи онлајн састанак Фокус групе доносица одлука.

На састанку су присуствовали представници Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, локалних развојних агенција и Привредне коморе Републике Српске.

Током састанка су представљене до сада реализоване активности предвиђене „Регионалним акционим планом за пружање „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској и „Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању“ који је саставни дио Стратегије развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској за период 2021-2027. година.

Након презентација и дискусије учесника састанка закључено је да је постигнут значајан напредак у провођењу активности дефинисаним Регионалним акционим планом за пружање „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској, у смислу успостављања стратешког оквира за ову врсту подршке предузетницима и развоја посебних програма подршке предузетницима којима је потребна „друга шанса“ у Републици Српској. Учесници састанка сложили су се, такође, да је у наредном периоду потребно и даље радити на промоцији предузетништва „друге шансе“ и јачању свијести о значају истог, јачању капацитета локалних развојних агенција и јединица локалне самоуправе у циљу подршке предузетницима са потешкоћама у пословању, те заједнички проводити програме подршке и менторинг услуга за предузетнике са потешкоћама у пословању.

Данашњи састанак је једна од активности пројекта DanubeChance2.0 чији је циљ развијање политика „друге шансе“ предузетницима као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији, а самим тим и у Републици Српској/Босни и Херцеговини. Реализација пројекта је почела у јулу 2018. године, а у њему учествује 17 партнерских организација и институција из 13 земаља Дунавске регије укључујући Агенцију као јединог партнера из Босне и Херцеговине и Министарство привреде и предузетништва Републике Српске као стратешког придруженог партнера.