Усвојен Нацрт Стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2018-2022. година

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт Стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2018-2022.године.
Доношење овог документа указује на јасну опредјељеност да се обезбиједи  подршка предузетницама и утиче на промјену свијести о значају предузетништва жена у Републици Српској и смањење одређених препрека са којима се сусрећу власнице привредних субјекaта или жене које управљају привредним субјектом. Дефинисањем сета активности планирана је подршка у свим битним сегментима као што су финансијски подстицаји, едукација, промоција, подршка удруживању и низ других активности за предузетнице.
Документом су дефинисани основни циљеви, активности, носиоци развоја предузетништва жена, рокови и средства неопходна за подршку предузетништву жена.
Стратешки циљеви су: јачање конкурентности пословних субјеката, које покрећу и воде предузетнице, унапређење доступности и привлачности предузетништва и пословања за жене и додатна подршка специфичних области предузетништва жена. Сваки стратешки циљ има своје програме и активности.
Планирана финансијска средства за реализацију Стратегије оквирно износе 4.500.000,00 КМ а планирана су из буџета, донаторских средстава и кредита ИРБ РС.
Документ је припремило Министарство индустрије, енергетике и рударства као ресорно надлежно министарство за предузетништво жена Поред министарства веома важну подршку у изради Стратегије  пружиле су Привредна комора Републике Српске и њене подручне привредне коморе, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и  Гендер центар Владе Републике Српске. Такође, предузетницама је било омогућено да дају свој допринос у изради Стратегије и то кроз сет радионица на којима су биле у могућности да предложе циљеве и активности чија реализација ће олакшати и унаприједити њихов рад и пословање.  Такође, израда Стратегије подржана је од пројекта ЕУ Пролокал.