Усвојена Одлука о реализацији Пројекта оптимизације административних процедура и формалности

Влада Републике Српске је усвојила Одлуку о реализацији Пројекта оптимизације административних процедура и формалности којом се поједностављују или укидају процедуре и формалности што ће водити до уштеда у времену и трошковима за пословну заједницу и грађане.

Поједностављење административне процедуре и формалности се односи на елиминисање непотребне документације, укидање или смањење накнада и такси, скраћење рока за поступање надлежног органа, продужење рока важења формалности, обједињавање процедура и формалности, спровођење процедуре електронским путем и друге врсте поједностављења које доприносе смањењу административног оптерећења.

Реализација пројекта обухвата анализу процедура и формалности које издају републички органи и овлашћени субјекти, приоритетно формалности пријављене на порталу Јединствене контакт тачке за пословање https://pscsrpska.vladars.net а пројекат је предвиђен и Програмом економских реформи Републике Српске за период од 2021–2023. године, с циљем побољшања пословног амбијента и повећања нивоа инвестиција.

Одлуком је предвиђено формирање Савјета за управљање и праћење Пројекта, које чине министри надлежни за области привреде и финансија, министри надлежни за области у којима постоји велики број процедура и формалности и представници пословне заједнице

Такође, предвиђено је формирање Оперативног тијела за реализацију Пројекта које ће чинити представници надлежних органа који спроводе административне процедуре и издају формалности, као и Секретаријата за административно-техничке послове који ће чинити службеници Министарства привреде и предузетништва.

Извор: ИНВЕСТ СРПСКА