Трећи позив у оквиру Програма транснационалне сарадње Interreg Danube 2014-2020.

Трећи позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Програма транснационалне сарадње Interreg Danube 2014-2020. отворен је 28. јануара 2019. године.

Дунавски транснационални програм (ДТП) има за циљ да обезбиједи територијалну сарадњу Европске уније и пружи финансијску подршку транснационалним пројектима који доприносе развоју иновативног, одрживог и доступног Дунавског региона.

Трећи позив је отворен за специфичне циљеве и ограничен на одређене теме за друге специфичне циљеве који ће се финансирати.

– подстицати одрживо коришћење природног и културног насљеђа и ресурса,

– подстицати обнову и управљање еколошким коридорима,

– побољшати спремност за управљање ризицима у области заштите животне средине,

– побољшати енергетску сигурност и енергетску ефикасност,

– побољшати институционалне капацитете за рјешавање главних друштвених изазова.

Расположиви буџет трећег позива износи 59.345.302 ЕУР, а максималан износ ЕУ суфинансирања је 85% прихватљивих трошкова пројекта.

Прихватљиви апликанти су – јавна тијела на државном, регионалном и локалном нивоу, међународне организације и приватна лица, укључујући приватна предузећа регистрована у програмској области у држави чланици ЕУ.

Рок за достављање обрасца за исказивање интереса је 8. март 2019. године, до 14.00 часова.

Детаљне информације о трећем позиву, начину аплицирања, условима и критеријумима које апликанти морају да испуне можете пронаћи на званичној интернет страници ДТП.