Такмичење за најбољу пословну идеју

ОСТВАРИ СВОЈУ ИДЕЈУ“ – Такмичење за најбољу пословну идеју

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа је расписала Јавни позив ѕа Такмичење за најбољу пословну идеју.
Такмичење је намјењено младим од 18 до 35 година.
Циљ Такмичења је подстицање младих особа на самозапошљавање кроз пружање нефинансијске и финансијске подршке покретању властитог посла.

Такмичењем желимо пробудити предузетнички дух међу младим људима, подстицати младе да размишљају о предузетништву као каријери, мотивисати младе креативне људе са иновативним и проведивим пословним идејама, те их охрабрити да те идеје спроведу у дијело.

Рок за пријаву за учешће на Такмичењу је 14. септембар 2009. године.
Све пријаве потребно је, на унапријед утврђеном обрасцу, послати у електронској форми на e-mail ostvari.svoju.ideju@rars-msp.org

Три пословна плана која ће се наградити биће проглашена у оквиру завршне емисије „Глобалне седмице предузетништва“ која ће се одржати 22. новембра 2009. године.
Награде за три пословна плана су:

    1. 2.500,00 КМ на име оснивачког капитала и трошкова регистрације уколико је ријеч о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу или на име трошкова регистрације и набавке основних средстава уколико је ријеч о оснивању предузетничке дјелатности или пољопривредног газдинства;
    1. Вођење пословних књига у трајању од једне године.

Све детаље о Такмичењу можете пронаћи у тексту Јавног позива, а за све додатне информације можете да се обратите на телефон 051/247-627 или на e-mail ostvari.svoju.ideju@rars-msp.org