Субвенције за подстицај извоза

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске објавило је данас  јавни позив за додјелу укупно три милиона КМ, по основу субвенција за подстицај извоза привредним субјектима који остварују извоз, а погођени су природним непогодама или другим изузетним догађајима. Под тим догађајима подразумијевају се поплава или пожар код подносиоца захтјева који се десио од 1. јануара прошле до 7. априла ове године, као и грађански немири у појединим државама послије 1. јануара, а због којих је наступио привремени прекид пласмана готових производа или услуга на инострано тржиште, па није остварен уговорени извоз.
Средства се могу одобрити привредном субјекту само за једну од наведених намјена, а укупно додијељена средства не могу прећи износ од три милиона КМ, што чини дио планираних и расположивих средстава у буџету Министарства за ову годину на позицији Субвенције за подстицај извоза.
Средства која се могу одобрити по једном привредном субјекту износе максимално до 40 одсто од износа процијењене штете или неоствареног извоза, с тим да укупни износ не може прећи 500.000 КМ. Износ средстава која се могу одобрити привредном субјекту биће утврђена на основу бројa и износa поднесених пријава, те укупног износа средстава за расподјелу.
Из Министарства је саопштено да ће се средстава дијелити на основу ранг-листе привредних субјеката подносиоца пријава коју је усвојила Влада Српске и на основу рјешења о додјели средстава министра индустрије, енергетике и рударства, а по динамици стављања средстава Министарству на располагање.
Услови за пријаву на јавни позив су и да привредни субјекат има сједиште на територији Српске, да се бави производњом или производно-услужном дјелатношћу за потребе извоза, да није био корисник помоћи прошле и ове године по истом основу, да има учешће извоза у укупном пословном приходу за прошлу годину више од 15 одсто, као и да је фирма запошљавала на неодређено вријеме 31. децембра 2010. године више од 30 радника.
Привредни субјекат којем буду одобрена средства по основу овог јавног позива не може поново бити корисник субвенција које додјељује Министарство индустрије, енергетике и рударства у 2011. години.
Јавни позив  објављен је  на порталу Владе РС http://www.vladars.net/sr-SP-yrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/PregledJavnihPoziva.aspx и у дневном листу “Глас Српске“ и остаће отворен 30 дана. (СРНА)