Стране инвестиције у РС лани су износиле 285,1 мил КМ

Влада Републике Српске прихватила је на сједници 2. децембра Информацију о стању и токовима директних страних улагања у Републику Српску и резултатима Програма постинвестиционе подршке инвеститорима. Укупна страна улагања у Републику Српску су до 31. децембра 2020. године износила 5,5 млрд КМ.

Према подацима Централне банке БиХ, у 2020. години у Републици Српској су евидентиране нето стране инвестиције у износу од 285,1 мил КМ. Према прелиминарним подацима Централне банке БиХ за период јануар-јуни 2021. године директна страна улагања у Републику Српску су износила су 211 мил КМ, наведено је у саопштењу Владе РС.

Земље које су у 2020. години у Републику Српску највише улагале су: Србија 121,3 мил КМ, Велика Британија 57 мил КМ, Словенија 45,5 мил КМ, Њемачка 34,7 мил КМ и Италија 27,4 мил КМ.

Током 2020. године регистровано је 149 нових привредних друштава са елементом страног улагања, а у периоду јануар-октобар 2021. године је основано 181 ново привредно друштво.

Програм постинвестиционе подршке инвеститорима тзв. Афтерцаре проводи се од 2013. године, а укупно је укључено 28 јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Програм подразумијева институционалну сарадњу републичког и локалног нивоа кроз формирану Сарадничку мрежу за рад и постинвестициону подршку инвеститорима, коју чине представници Министарства привреде и предузетништва и именовани координатори у јединицама локалне самоуправе.

Извор: ba.ekapija.com