Србац: Планирано проширење индустријске зоне у Ситнешима

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава јавност да је нацрт измјене дијела Регулационог плана проширење индустријске зоне у Ситнешима, изложен на јавни увид.

Нацртом реуглационог плана обухваћен је простор смјештен у југоисточном дијелу општине Србац, у насељу Ситнеши, у укупној површини од 13,2 ха, непосредно уз регионални пут Србац – Прњавор и изложен је на јавни увид у просторијама Општинске управе општине Србац и просторијама Центар за пројектовање и консалтинг ЦПК Бања Лука, у периоду од 24.10.2023. године до 24.11.2023. године.

Нацрт регулационог плана објављен је овдје.

За вријеме трајања јавног увида, све до 24. новембра 2023. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која се налази у просторијама у којима је нацрт изложен или доставити у форми дописа Општинској управи општине Србац – Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности.

Извор: ba.ekapija.com