Семинар „Финансијски инжињеринг за мала и средња предузећа“

У складу са Пројектом „Подршка при креирању политика и јачању институција за развој малих и средњих предузећа“, као дио подршке Европске комисије Босни xерцеговини и Републици Српској, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа – РАРС у сарадњи са консултантском кућом ATOS д.о.о. из Белгије, организује низ од 4 једнодневна семинара са сљедећим темама: Финансијски инжињеринг за МСП, ЕУ апликација за грантове, Интернационализација пословања МСП-а и Имплементација ЕУ повеље за МСП. У циљу успјешне реализације политика развоја МСП-а, важно ојачати развојне агенције на свим нивоима, а посебно у кадровском смислу кроз низ квалитетних едукaција.

Први семинар под називом „Финансијски инжињеринг за МСП“  ће се одржати у 17.09.2008.  године у просторијама РАРС-а, Вука Караџића 4 (стара зграда Владе РС). Предавач ће бити г-дин DUPLOUY Jean-Claude из Белгије, стручњак за финансирање МСП-а из фондова ЕУ и развој инфраструктуре за МСП.

Остали семинари ће се одржати у сљедећим терминима: ЕУ апликације за грантове (24.09.2008.год.), Интернационализација МСП-а (21.10.2008.год.) и Имплементација ЕУ повеље за МСП (23.10.2008.год.).