Семинар о теми „Опорезивање добара порезом на додату вриједност“

Центар за унапређење корпоративног управљања организује семинар о теми „Опорезивање добара порезом на додату вриједност“. У оквиру семинара говориће се о сљедећим темама: промет добара, употреба добара у ванпословне сврхе, пренос имовине пореског обвезника и актуелна проблематика пореских обвезника.
Семинар ће се одржати 10.октобра у 10 часова у Бањој Луци. Више информација на  www.korporativnoupravljanje.com.