Семинар о теми „Интерна ревизија и њена улога у предузећу“

Центар за унапређење корпоративног управљања организује семинар о теми „Интерна ревизија и њена улога у предузећу“. Семинар ће се одржати у уторак, 26.02.2013. године у Бањој Луци.
Семинар је намијењен интерним ревизорима у пракси, овлаштеним интерним ревизорима, члановима одбора за ревизију, члановима надзорних и управниходбора, менаџменту (топ и оперативном) и студентима. Циљ семинара је да се актуелизује проблематика из праксе рада интерне ревизије и дају приједлози заунапређење њеног рада. Више информација на www.korporativnoupravljanje.com.