Vibe

Развојна агенција Републике Српске (раније Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа) учествовала је у пројекту који је одобрен за финансирање у оквиру 4. позива за Транснационални програм за Југоисточну Европу SEE под називом „Venture Initiative in the Balkan Europe – VIBE“.

У пројекту је учествовало 20 партнера из 12 земаља – шест земаља чланица ЕУ: Словенија, Италија, Мађарска, Румунија, Бугарска и Грчка и шест земаља које нису чланице ЕУ: Босна и Херцеговина, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Србија, и БЈР Македонија.

Вођа пројекта била је Агенција за предузетништво, иновације, развој, инвестиције и туризам Републике Словеније СПИРИТ.

Имплементација пројекта је почела 1. јануара 2013. године и трајала је 24 мјесеца.

Укупна виједност пројекта је 1.698.119,80 евра, а вриједност пројекта који се односи на учешће Агенције износила је 49.960 евра, од чега је 85% суфинансирала Европска унија из Инструмента за претприступну помоћ ИПА.

VIBE пројекат био је усмјерен на развој иновативног и предузетничког система широм Југоисточне Европе подстичући приватне инвестиције у иновативне предузетничке компаније у партнерству са јавним иницијативама и улагањима.

Циљеви пројекта:

Идентификовати све актере у регији, власнике капитала који имају потенцијал за нова, иновативна предузећа;

Направити мапу финансијских могућности/погодности у регији;

Успоставити платформу за оспособљавање/припрему предузећа за наступ пред инвеститорима;

Организовати четири инвестициона форума са фокусом на секторе: информационо-комуникационе технологије, природне науке (био-медицина, био-технологија, фармација, медицинска опрема, здравље) као и области обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и других ‘’зелених’’ идеја;

Промовисати и имплементирати прекогранични инвестициони програм.

Циљне групе у пројекту су нова мала и средња предузећа из иновативног сектора која су препозната од  значајних регионалних агенција или агенција за иновације и регионалних инкубатора, инвестиционих оператера на државном нивоу, инкубатора и пословних анђела, институције за инвестиције и финансирање са фокусом на мала и средња предузећа,  регионалне, секторске и државне  агенције за иновације укључене у подстицање улагања, интернационализацију, пренос знања и развој предузећа у почетном периоду и креатори политика.

Званична wеб страница пројекта: http://www.vibeproject.eu/main/index.php