Прилика плус

Босна и Херцеговина има најнижу стопу запослености и највишу стопу незапослености у региону и Европи.  Стопа запослености у 2012. години је била 32% (42% за мушкарце и 23% за жене), а незапослености 28% (26% мушкараца и 31% жена).  У исто вријеме, предузећа тврде да тешко долазе до компетентних запослених. Предузећа врло често преузимају искусне раднике из других предузећа, а још чешће организују интерне обуке за нове раднике. Више од 60% запослених не ради у области свог формалног образовања. На крају, пружаоци обука за развој вјештина одраслих особа дјелују у складу са понудом, а не потражњом, и врло мали број запослених и незапослених је спреман да учествује у обуци.

„Skills for Jobs“ Програм (назив на локалном језику Прилика плус) имао је за циљ изградњу капацитета и јачање односа међу пружаоцима обуке и послодаваца у циљу побољшања запошљивости активне радне снаге у БиХ. Програм је финансирала Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) у БиХ у оквиру свог портфолија запошљавања младих. Програм је проводила Развојна агенција Републике Српске (раније Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа).

Програм представља свеобухватан напор да се развије модел за развијање стручних вјештина које ће бити од користи активној радној снази и предузећима у кључним секторима и индустријама у БиХ. Овај тражњом вођен модел неформалног образовања одраслих може бити одрживо рјешење за развој вјештина само ако обухвата потпуно учешће и власништво послодаваца који представљају потражњу у ланцу образовања. Са друге стране, тржишна понуда, односно пружаоци обука морају бити оријентисани ка тржишту и увести одређене стандарде квалитета уколико желе понудити услуге развоја вјештина релевантне за послодавце.

Узимајући у обзир овај стратешки фокус, Прилика плус дјелује у два смјера. С једне стране, уско сарађује са привредним коморама, како би се развили механизми за континуирану анализу потреба за обукама и коначну процјену исхода учења које испоручују пружаоци обука. С друге стране, подржава пружаоце обука у развоју тражњом вођених наставних планова и програма, у циљу побољшања њихове тржишне позиције и квалитета услуга које ће пружати.