DanubeChance2.0

„Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“

Акроним: DanubeChance2.0

Оквирни програм: Интеррег Дунавски транснационални програм

Трајање: 01.07.2018. – 30.06.2021.

Приоритет: Иновативна и друштвено одговорна Дунавска регија

Специфични циљ: Повећати компетенције за пословне и друштвене иновације

Циљ пројекта: Развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији.

Циљна група су предузетници чији први пословни подухват није успио, али су спремни за нови почетак, затим  креатори политика и  доносиоци одлука, те институције које су укључене у процес подршке предузетницима и  развој предузетништва.

Пројектни партнери:

Организација за развој индустрије IFKA Мађарска (Водећи партнер)

Steinbeis  2i GmbH Њемачка

Технички универзитет Клуж-Напока Румунија

Центар за социјалне иновације Аустрија

Помурски технолошки парк Словенија

Панонска пословна мрежа Мађарска

Унија словачких кластера Словачка

Центар за подузетништво Осијек Хрватска

Привредна комора Републике Србије

Развојна агенција Републике Српске Република Српска/Босна и Херцеговина

Организација за развој сектора малих и средњих предузећа Молдавија

Институт за тржишне проблеме и економско-еколошка истраживања Украјине

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске

EURADA Асоцијација развојних агенција Белгија

Министарство господарства, подузетништва и обрта Републике Хрватске

Министарство економије Молдавије

Извршни секретеријат Централно-европске иницијативе Италија

Укупан буџет: 1.822.550 € који суфинансира Европска унија из ЕРФД, ИПА и ЕНИ фондова од чега се 94,750 € односи на Развојну агенцију Републике Српске.

Више информација о пројекту се може пронаћи на званичној веб страници пројекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0