ACCELERATOR

Пројекат ACCELERATOR односно „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“, суфинансиран од стране Европске уније кроз Интеррег Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF и IPA фондова, окупља 15 партнера из  9 земаља.

Сврха пројекта је олакшавање приступа средствима за финансирање иновација кроз побољшавање институционалних услова и везаних инструмената подршке за потребе развијања услуга акцелерације и везаног стратешког оквира за сарадњу на регионалном и програмском нивоу.
Носилац пројекта је Szechenui фонд ризичног капитала из Мађарске, а укупна вриједност пројекта износи 1.966.163,42 ЕУР. Пројекат ће се реализовати од 1.1.2017. до 30.6.2019. године.

Развојна агенција Републике Српске (раније Републичка агенција за развој МСП) је представник БиХ у пројекту одговоран за изградњу инситуционалног оквира за развој и имплементацију прогама акцелерације у Републици Српској.
Акцелерација подразумијева услуге техничко-стручне подршке у комбинацији са власничким улагањима за  брзорастућа предузећа са глобалном перспективом базираном на иновацијама. У складу са тим, примарна циљна група пројекта су МСП којима је потребан капитал, али им недостају вјештине до њега дођу.

С обзиром да је пројекат је усмјерен на интегрисање институција власничког улагања у регионални иновациони екосистем, секундарне циљне групе пројекта су организације за подршку пословању у које ће услуге акцелерације бити интегрисане, и представници јавног сектора релевантни за развој инстиуционалног и правног оквира за реализацију оваквих програма подршке МСП.
Осим  увођења  нових  програма акцелерације  и јачање постојећих,  пројекат обухвата и стварање транснационалне мреже у Дунавској регији, као и сарадња и размјену искустава између искуснијих и мање искусних регија у имплементацији програма акцелерације.

Више информација о пројекту, може се пронаћи на званичној  интернет страници  пројекта http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/accelerator