Ваучер шема

Развојна агенција Републике Српске (раније Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа) је, заједно са пет регионалних развојних агенција у Босни и Херцеговини и у сарадњи са пројектом EU Support to Institutional Capacity Building for Regional and Local Economic and SME Developmentin Bosnia and Herzegovina „EURELSMED“, учествовала у реализацији ваучер програма подршке малим и средњим предузећима.

Ваучер програм реализован је у периоду од јануара до септембра 2012. године.

Систем ваучера представљао је програм подршке за МСП чији је циљ побољшање конкуренутности и омогућавање раста и развоја предузећа кроз додјелу ваучера као стимулативног средства за олакшан приступ консултантским услугама и обуци за МСП. Поред тога, систем ваучера је представљао и специфичан облик подршке развоју консултантског тржишта у БиХ.

Консултантске услуге и обука пружани су у областима дефинисаним и идентификованим у оквиру извршене анализе потреба МСП-а у БиХ, а која је израђена у првој фази пројекта.

Агенција је у оквиру ваучер програма, а у складу са одобреним буџетом, реализовала сљедеће:

– Финансирање стратешке анализе пословања МСП-а у 23 пословна субјекта на шта је утрошено укупно 12.320,00 КМ. У овој фази консултација дефинисане су основне предности и недостаци у пословању МСП-а, како би се идентификовала неопходна унапређења до којих долази у другј фази услуге – консултантским задацима.

– Суфинансирање консултантских услуга у 16 пословних субјеката на шта је утрошено укупно 32.200,00 КМ. Консултантске услуге МСП пружали су акредитовани консултанти и то искључиво у складу са смјерницама које су дате у извјештају о стратешкој анализи пословања.

– Суфинансирање двије дводневне обуке за власнике и менаџере МСП-а, на шта је утрошено укупно 4.600,00 КМ. Ове обуке похађало је укупно 40 власника, односно менаџера МСП који су зе то добили одговарајуће сертификате.