„Успостављање и промоција менторинг услуга малих и средњих предузећа у земљама Западног Балкана“- Фаза 2

Пројекат успостављања менторинг услуга малих  и средњих предузећа званично је покренут 20.09.2017. године и трајаће 3 године.

Циљ пројекта је да се успостави континуирана менторинг подршка домаћим предузећима. Менторинг услугом се идентификује кључни проблем у предузећу, а потом се менаџмент са потребним ресурсима усмјери ка рјешењу уз подршку ментора, чиме би се побољшао развој предузећа. Провођење пројекта је предвиђено и у акционом плану Стратегије развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској 2016-2020 година. Захваљујући врло позитивним искуствима из Србије, Јапанска агенција за међународну сарадњу – JICA проширује и наставља са фазом 2. успостављања менторинг система на Балкану.

Партнер за имплементацију у Републици Српској је Развојна агенција Републике Српске која ће успоставити менторинг систем у координацији са Министарством индустрије, енергетике и рударства, локалним развојним агенцијама и локалним самоуправама. Пројект је финансиран од стране Јапанске агенције за међународну сарадњу – JICA,  а проводи конзорцијум јапанских фирми уз подршку експерата Развојне агенције Србије са вишегодишњим искуством у развоју менторинг система у Србији.

Ментори се кандидују из локалних развојних агенција или из одјељења локалне управе надлежних за подршку реалном сектору а гдје нису успостављене локалне агенције. Први циклус обука ментора у учионици и фирмама је предвиђен током 2018. године.

Организацију тренинга и сертификације ментора проводи Развојна агенција Републике Српске. Након сертификације Агенција ће расписати јавни позив за предузећа за исказивање интереса коришћења услуге менторства. Менторинг услуге ће бити подржане и суфинансирањем из јавних средстава, а евентуално и других извора као што су међународни развојни програми.

Затим ће сертификовани ментори проводити први циклус менторинг услуга у предузећима уз мониторинг и подршку јапанских експерата и експерата ис Србије са искуством из 1. фазе пројекта. Наведени процес ће се понаљати наредних година у циљу повећања броја квалитетних ментора, јачања капацитета локалних развојних агенција и одјељења за локални и привредни развој, као и менторинг система Републике Српске уопште.