Унапређивање развоја социјалне економије ангажовањем локалних власти у екосистеме подршке друштвеним предузећима за инклузивније тржиште рада у Дунавској регији – Danube4SEecosystem  

Пројекат “Danube4SEecosystem – Унапређивање развоја социјалне економије ангажовањем локалних власти у екосистеме подршке друштвеним предузећима за инклузивније тржиште рада у Дунавској регији“ финансиран је у оквиру Првог позива Програма Дунавске регије 2021-2027. године, Програмски приоритет 3 – Друштвенија Дунавска регија, Специфичан циљ 3.1. Доступна, инклузивна и ефикаснија тржишта рада.


Главни циљ пројекта: заједнички развој инспиративних политика за друштвена предузећа укључивањем локалних нивоа власти у екосистем подршке друштвеним предузећима да би се унаприједило инклузивно запошљавање у Дунавској регији уз подршку одрживом пословању друштвених предузећа и повећања њихове улоге у запошљавању на нивоу насеља и регија.


Специфични циљ
еви:

 • развој јавних политика на локалном нивоу за подршку екосистему друштвених предузећа у Дунавској регији
 • подстицање отпорности, управљања иновативним знањем и вјештинама у екосистему друштвених предузећа у Дунавској регији
 • унапређење транснационалне сарадње и координација социјалне економије у  екосистему.


Пe
риод имплементације: 01.01.2024. – 30.06.2026. година


Укупан буџет пројекта:
1.883.344,50 евра. Буџет Развојне агенције Републике Српске је 155.182,50 евра. Допринос Агенције у пројекту је 20% – 31.036,50 евра.


Пројектни конзорцијум:

 • Вођа пројекта: Регионална развојна агенција Јужне Мунтеније (Румунија)
 • CDDA  – Централна дунавска непрофитна развојна агенција (Мађарска)
 • SBA – Пословна агенција Словачке
 • PIREDEA – Јавна установа за развој Међимурске жупаније РЕДЕА (Хрватска)
 • RERA – Развојна агенција Јужне Бохемије (Чешка)
 • ZSI – Центар за друштвене иновације (Аустрија)
 • CCIS – Привредна комора Србије
 • RARS – Развојна агенција Републике Српске (Босна и Херцеговина)
 • ATS – Системи напредне технологије (Румунија)


Придружени стратешки партнери:

 • Непрофитна цивилна организација (Мађарска)
 • Регионално удружење националне мреже локалних акционих група у Јужној Бохемији (Чешка)
 • Министарство привреде и предузетништва Републике Српске (Босна и Херцеговина)
 • Министарство за рад, социјална питања и породицу Словачке Републике
 • Привредна комора Дамбовита (Румунија)
 • Привредна комора Будимпеште (Мађарска)
 • Удружење Кеменце (Мађарска)
 • Асоцијација инвеститора за друштвени утицај (Мађарска)
 • Асоцијација комуна Румунија


Очекивани резултати пројекта:

Пројекат ,,Danube4SЕecosystem’’ бавиће се изазовима у Дунавској регији развијањем политике и правних оквира ради стварања погодног окружења за развој социјалне економије. У оквиру пројекта биће развијене паметне и координисане јавне политике (стратегија за екосистем социјалне економије и акциони план) које ће бити тестиране у 5 држава на 5 тема. Пројектни партнери ће пренијети резултате тестирања креаторима политика и заступницима Стратегије ЕУ за Дунавски регион (ЕУСДР) тако што ће организовати 3 партнерска дијалога са представницима власти у циљу побољшања постојећих и будућих политика у Дунавској регији које ће подржати јединице локалне самоуправе да систематски одрже функционисање и развој друштвених предузећа на њиховој територији са фокусом на предузећа која укључују маргинализоване групе на тржиште рада.

Такође, пројекат ће побољшати отпорност и опоравак социјалне економије, ојачати њене вјештине и капацитете, повећати сарадњу са локалним јавним властима и интересним групама тако што ће проводити обуке које користе минималне услове квалификације, као и умрежавањем и организовањем радионица.

Пројекат D4SEE подстиче сарадњу социјалне економије и екосистема стварањем Mреже Дунавске социјалне економије и тестирањем стратегије кроз имплементацију 5 пилот програма у 5 земаља  што ће довести до 15 споразума о сарадњи. Резултати пилот програма постаће саставни дио D4SEE Методологије за подршку социјалној економији за примјену рјешења на моделима сарадње у социјалној економији. Стечено знање преносиће се кроз 3 транснационалне радионице за трансфер знања и националне радионице за трансфер. Мрежа Дунавске социјалне економије, коју чини 115 интересних група са овог подручја, осигураће преносивост резултата пројекта и јачање веза са екосистемом социјалне економије у Дунавској регији.

Као резултат имплементације пројекта, новоразвијена рјешења ће да одговарају потребама и изазовима који се односе на потребе и изазове у партнерским земљама:

 • 2 алата за процјену стања у сектору социјалне економије у Дунавској регији,
 • DS4SEE Програм за изградњу капацитета за одрживе и отпорније социјалне економије и локални акциони планови, заснован на микроучењу,
 • Иновативна и инклузивна 4SEE дигитална платформа за друштвено предузетништво (сви извори су бесплатни, објављени као отворени образовни извори (ОЕР)),
 • Програм Danube4SЕecosystem за ефикасан менторинг тренинг,
 • Методологија подршке социјалној економији за примјену рјешења на моделима сарадње за друштвена предузећа,
 • D4SEE Стратегија за инклузивни екосистем социјалне економије,
 • Мрежа Дунавске социјалне економије.

Кроз пројекат Danube4SЕecosystem (D4SEE), конзорцијум, придружени стратешки партнери и интересне групе заједничким залагањем тежиће да развију инспиративне политике за друштвена предузећа укључивањем локалних власти у екосистем подршке друштвеним предузећима да би подстакли инклузивно запошљавање у Дунавској регији кроз подршку одрживом пословању друштвених предузећа.

Више информација о пројекту, може се пронаћи на званичној интерент страници пројекта: https://interreg-danube.eu/projects/danube4seecosystem