Унапређење циркуларности у текстилним и модним ланцима вриједности – TEX-DAN

Назив Пројекта:  Унапређење циркуларности у текстилним и модним ланцима вриједности

Акроним: TEX-DAN


Трајање:
30 мјесеци


Буџет пројекта:
2.716.892,32 евра

Буџет РАРС: 173.207,80 евра

TEX-DAN пројекат суфинансира Европска унија у оквиру Interreg Дунавског регионалног програма

 

Партнери:

Регионална агенција за иновације Јужног прекодунавља – Мађарска

JAIP – Јужночешка агенција за подшку иновацијама

Национална агенција за рециклажу Словачке

Центар изврсности за циркуларну економију и климатске промјене – Србија

Институт за одрживи развој – Словенија

Удружење Reginnova NE – Румунија

Развојна агенција Републике Српске – БиХ

Хрватска агенција за мало господарство, иновације и инвестиције

Регионална агенција за предузетништво и иновације – Бугарска

Универзитет примјењених наука GmbH – Аустрија

BCS, Центар за пословну подршку L. T. D., Крањ – Словенија

IFKA Непрофитно удружење од јавне користи – Мађарска

Технички универзитет Молдавија

Плава планета Фондација за заштиту климе  – Мађарска

 

О пројекту

Дунавску регију карактеришу велике разлике у кориштењу циркуларних рјешења у текстилној и модној индустрији. Када је ријеч о руковању текстилом, Њемачка, Аустрија и Чешка су предводници, док друге земље морају још пуно учинити да их стигну. У многим аспектима,  укључујући циркуларност, текстилни и модни сектор заостаје за другим секторима.

Осим тога, низак ниво свијести о циркуларним рјешењима уочава се у цијелој Дунавској регији. Зато се TEX-DAN партнерство слаже да постоји потреба за унапређењем знања, приступа, знања о иновативним технологијама, мјерама подршке, промјеном политика које ће довести до успјешног уграђивања циркуларности у текстилној индустрији.  Потребне су активности подизања свијести, повезивања учесника на тржишту и образовање.

 

Циљ пројекта

Усвајање технологија у малим и средњим предузећима за побољшање циркуларности у текстилној и модној индустрији.

Пројекат TEX-DAN има за циљ унапређење локалних, регионалних и националних политика које промовишу циркуларност. Пројекат има за циљ да подстакне транснационалну сарадњу и размјене знања и успостави различите одрживе облике транснационалне сарадње.

TEX-DAN обухвата партнерство с 14 пројектних партнера и 7 стратешких придружених партнера. Географска покривеност је широка и укључује 11 земаља из Дунавске регије и једну међународну асоцијацију.

Партнерство (стратешки прикључени партнери) састоји се од једне регионалне агенције за иновације, 6 регионалних/националних развојних агенција/јавних тијела, једне фондације, 3 високошколска института, 5 организација за пословно подручју, 4 интересне групе/НВО-а и једног међународног удружења. Сви партнери на значајан начин доприносе циљевима TEX-DAN-а.

 

Циљне групе:

Сви нивои власти
Мала и средња предузећа
Организације за пословну подршку
Великa предузећа
Јавност
Секторске агенције

Више информација о пројекту, може се пронаћи на званичној  интернет страници  пројекта и друштвеним мрежама:

https://interreg-danube.eu/projects/tex-dan
https://www.facebook.com/texdanproject
Linkedin.com/company/tex-dan