Финансијски извјештај за годину која се завршава 31. децембра 2010. године и Извјештај независног ревизора