Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за период 01.01.-31.12.2011. године