Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности