ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ОБЛАСТ МСП У РС ЗА 2020. ГОДИНУ