Светo Станић

 „Шта се конкретно може добити из овог програма и зашто би требали учествовати – то је прије свега, по мом мишљењу, обука и упознавање других учесника, са којима је могуће да се успостави сарадња и шири посао. Обуке су веома квалитетене, на њима сам учествовао и лично, као и моји радници. Финансијска средства која смо добили за најбољу пословну идеју у оквиру овог програма смо искористили да брендирамо фирму. Дакле, програм нам је омогућио приличан напрeдак, што је за резултат имало запошљавање радника: данас их имамо скоро три пута више него те 2019. године.“