Састанак Управног одбора Европске мреже предузетништва

Kooрдинатор Европске мреже предузетништва Републике Српске др Бојан Ћудић учествује данас у раду Управног одбора Европске мреже предузетништва (Steering and Advisory Group). На састанку се разматра учинак Mреже током последњег оквирног периода 2014-2021. година, будућност ЕЕН-а у периоду 2022-2027. година, индустријски форум и транзициони путеви ЕЕН-а, рад кластера, и друге темама које се тичу будућег функционисања ЕЕН-а.