Сарадња Агенције и локалних агенција за развој МСП

У првом полугодишту 2008. године Агенција је сарађивала и координирала радом локалних развојних агенција и општинских одјељења за привреду.

У марту 2008. године одржан је састанак у просторијама Агенције којем је присуствовало 20 представника локалних агенција за развој МСП.

На састанку су договорени правци сарадње Агенције са локалним агенцијама за развој МСП током 2008. године, који се односе на реализацију сљедећих активности:

    • Јачање мреже локалних агенција за развој МСП у Републици Српској,
    • Развој одрживости локалних развојних агенција,
    • Едукација локалних агенција за развој МСП у Републици Српској о пословном планирању,
    • Јачање комуникације и сарадње унутар мреже локалних агенција за развој МСП и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске,
    • Интензивирање инвестиционе промоције Републике Српске и општина.