Расписан јавни позив за финансирање пројеката у области туризма у 2011. години

Министарство трговине и туризма РС расписало је јавни позив за финансирање пројеката у области туризма у 2011. години. Јaвни позив садржи општи конкурсза финансирање пројеката из области туризма и тематски конкурс за финансирање пројеката израде и постављања туристичке сигнализације у 2011. години.

Средства су намијењена финансирању проjеката из области туризма или других  области сродних туризму, као што су  угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати.

Право подношења пријаве на јавни конкурс имају привредна друштва и предузетници регистровани за обављање туристичке или угоститељске дјелатности или за дјелатности које су сродне туристичкој дјелатности, удружења грађана и невладине организације основане ради обављања дјелатности из области туризма и дјелатности сродних туризму и туристичка организација града или општине и остале јавне установе основане на нивоу јединице локалне самоуправе или Републике Српске регистроване за област туризма или за дјелатности сродне туристичкој дјелатности.

Више информација о јавном позиву, правилник о додјели средстава и пријавне обрасце можете добити на

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT/konkurentski%20pozivi/Grantovi/Pages/default.aspx