Расписан Јавни конкурс за спровођење мјера енергетске ефикасности

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске расписао је „Јавни конкурс за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за провођење мјера енергетске ефикасности у постојећим објектима, системима и процесима, а кoји се односе на повећање енергетске ефикасности у микро, малим и средњим предузећима за 2023. годину“.

Средства ће се додјељивати за суфинансирање пројеката који укључују сљедеће мјере:

  • обнова спољне заштите објекта,
  • повећање ефикасности система гријања и хлађења,
  • унапређење енергетске ефикасности унутрашње расвјете,
  • унапређење енергетске ефикасности у производним процесима,
  • изградња фотонапонских електрана у оквиру објекта предузећа за производњу електричне енергије за потребе сопствене потрошње.

Јавни конкурс је отворен до искориштења расположивих средстава утврђених за ову намјену или објаве одлуке о затварању.

Више детаља о Јавном конкурсу на линку: www.ekofondrs.org/konkurs.