Расписан конкурс за финансијску подршку иноваторству у РС

Mинистaрствo нaукe и тeхнoлoгиje Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2015. годину. Финансијска подршка иноваторству обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и средства за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.Пријаве на конкурс се примају до 30.09.2015. године. Више информација о критеријумима, списак потребне документације и начин пријаве на конкурс може се пронаћи на http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Documents/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1-%D0%9815-%20%D0%A1%D0%B0%D1%98%D1%82%20inovatori.pdf