Расписани конкурси за подршку развоју технологија и иноваторства у Републици Српској

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво расписало је два конкурса: Конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2019. годину и Конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2019. годину. 
Према првом конкурсу, корисници средстава финансијске подршке пројектима могу бити само правна лица која се баве развојем технологија и која су регистрована на територији Републике Српске.
Развојем технологија баве се привредна друштва, научноистраживачке организације, високошколске установе, и друга правна лица, која већи дио својих активности усмјеравају ка развоју нових или унапређењу постојећих технологија за сопствене или туђе потребе.
Право учешћа на конкурсу имају привредна друштва, научноистраживачке организације, високошколске установе, и друга  правна лица која се баве развојем технологија  у складу са одредбама чл. 6-8.  Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешће на стручним скуповима о развоју технологије. Технолошко привредно друштво примјењује или развија технологије као важну компоненту својих пословних активности, а бави се истраживањем и развојем технологија за сопствене потребе или технологија за потребе других.
Корисници средстава финансијске подршке пројектима развоја технологија дужни су да обезбиједе финансијско ућешће у пројекту у висини од најмање 50 одсто од укупне вриједности пројекта.
Учесници на конкурсу који се баве развојем технологије могу конкурисати и са два пројекта, под условима да сваки пројекат има другог координатора пројекта и да координатор пројекта на једном пројекту може да буде члан тима на још највише једном пројекту  другог правног лица.
У складу са финансијским планом Ресора за научнотехнолошки развој за 2019. годину, за суфинансирање пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa прдвиђено је  120.000 КМ.
Према Конкурсу за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2019. годину предвиђена су средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или групе иноватора.
Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити правна лица регистрована на територији Републике Српске и физичка лица која имају пребивалиште на територији Републике Српске, а која се баве развојем технологија.
У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2019. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 50.000 КМ.
Рок за пријаве на оба конкурса је 04.12.2019. године.