РАРС: Почела имплементација „VIBE“ пројекта

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа учествује у новом пројекту који се финансира у оквиру Четвртог позива за Транснационални програм за Југоисточну Европу под називом “Venture Initiative in the Balkan Europe – VIBE“. 
У пројекту учествује 20 партнера из 12 земаља од чега је шест земаља чланица ЕУ (Словенија, Италија, Мађарска, Румунија, Бугарска и Грчка) и шест земаља које нису чланице ЕУ (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Србија, и БЈР Македонија). Вођа пројекта је Агенција за предузетништво, иновације, развој, инвестиције и туризам Републике Словеније (СПИРИТ). Имплементација пројекта је почела 01. јануара 2013. године и трајаће 24 мјесеца. Укупна виједност пројекта је 1.698.119,80 евра, а вриједност пројекта који се односи на учешће Агенције износи 49.960 евра, од чега 85 одсто суфинансира Европска унија из Инструмента за претприступну помоћ ИПА.
ВИБЕ пројекат је усмјерен на развој иновативног и предузетничког система широм Југоисточне Европе чији је циљ да подстакне приватне инвестиције у иновативне предузетничке компаније у партнерству са јавним иницијативама и улагањима. Циљне групе у пројекту су нова мала и средња предузећа из иновативног сектора која су препозната од  значајних регионалних агенција, или агенција  за иновације и регионалних инкубатора, инвестиционих оператера на државном нивоу, инкубатора и пословних анђела. Циљна група су и институције за инвестиције и финансирање са фокусом на мала и средња предузећа,  регионалне, секторске и државне  агенције за иновације укључене у подстицање улагања, интернационализацију, пренос знања и развој предузећа у почетном периоду и креатори политика.
Представници Републичке агенције су поводом почетка имплементације пројекта 04. и 05. фебруара 2013. године учествовали на састанку одржаном у Љубљани у организацији Агенције СПИРИТ.