РАРС потписала уговор о реализацији прве фазе пројекта „Неформално образовање и образовање одраслих у БиХ“

Конзорцијум који сачињавају Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Институт за едукацију Спољнотрговинске коморе БиХ и  Удружење за истраживање и организациони развој РОДА, потписао је са швајцарском Агенцијом за развој и образовање уговор о реализацији прве фазе пројекта „Неформално образовање и образовање одраслих у БиХ“.

Ријеч је о пројекту  чији је циљ развој људских ресурса (радне снаге) примјерен потребама привреде.  Суштина је да послодавци и тзв. социјални партнери , с једне стране,  јасније профилишу  потребну радну снагу, док на пружаоце услуга неформалног образовања , с друге стране, треба утицати  да производe радну снагу која ће задовољити захтјеве послодаваца.

Основни разлог за фокусирање на овај тржишни ланац лежи у могућности за повећање укупне запослености, као и способности запошљавања.

Пројекат примјењује методологију партиципативног приступа развоју ланца вриједности неформалног образовања и образовања одраслих, који подразумијева креирање окружења које подстиче интеракцију између актера трђжишног ланца, промовише заједничко учење, повјерење и стимулише иновације.

Прва фаза подразумијева темељну анализу учесника у процесу како би се што прецизније идентификовале њихове улоге, активности, интереси, капацитет и проблеми, и треба да буде завршена до јула 2010. године.

Друга фаза треба да припреми актере у тржишном ланцу да креирају заједничку анализу потенцијалних могућности развоја тржишног ланца, док у трећој фази треба имплементирати заједничке тржишне иновације.  Предвиђено је да реализација друге иу треће фазе траје двије године.