РАРС на Финалној конференцији „NET“ пројекта

Представнице Републичке агенције за развој  малих и средњих предузећа присуствовале су Финалној конференцији „NET“ пројекта која је одржана 19. априла у Подручној привредној комори Бања Лука.
Пројекат „NET – Networking, Educating, Teaching the Chamber/network in BiH“ Подручна привредна комора БЛ имплементира од 2011. године у сарадњи са Привредном комором Фландрије и партнерским коморама из Републике Српске и Федерације БиХ.
На Финалној конференцији представљени су резултати двогодишње реализације пројекта којим је ојачана мрежа привредних комора у БиХ, интензивиран дијалог између привредних комора и законодавне и извршне власти на свим нивоима у БиХ, те појачано учешће пословне заједнице у овом процесу и повећан квалитет услуга и започет процес прилагођавања привредних комора у БиХ европском стандардима.