РАРС на стручној конференцији „Људи, дрво, намјештај“

Представник Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовао је у раду стручне конференције шумарства и дрвопрераде „Људи, дрво, намјештај“  која је одржана у Бањој Луци 12. јуна 2015.

Конференција је окупила представнике предузећа, агенција, министарстава, привредне коморе и других организација и стручњака који се баве овом облашћу. Циљ овог скупа био је развој сарадње, размјена мишљења, умрежавање и развијање пословних могућности и прилика стручним темама из ове области.

Мићо Станојевић, руководилац Одјељења за пројектно планирање и провођење пројеката у Републичкој агенцији за развој МСП истакао је овом приликом да предузећа из области дрвопрераде у посљедње вријеме имају најстабилнији и најбржи раст због чега им треба дати највећи значај и дефинисати системске мјере развоја.
– Проблеме које ова предузећа имају, а односе се на дефицит радне снаге са специфичним квалификацијама, неизвјесност у обезбјеђењу дрвне сировине, повољније услове финансирања обртних средстава, извозне гаранције, близину сервисних центара за постојећи машински парк и одржавање алата, и др. могуће је обезбиједити и кроз кластерско повезивање – рекао је Станојевић.

Он је додао да је Агенција афирмисала концепт успостављања и јачања кластера и, у сарадњи са другим институцијама, подржала настанак и јачање кластера и кластерских иницијатива у Републици Српској. Такође је нагласио да би у перспективи било добро формирати дрвопрерађивачки кластер, али и друге секторске кластере на нивоу Републике Српске како би се систематизовала и олакшала јавна техничка и финансијска подршка, али и олакшало укључивање предузећа из општина гдје нема довољно кластерских иницијатива.

Конференцију „Људи, дрво, намјештај“ организовало је Удружeњe шумaрствa и прeрaдe дрвeтa ИНTEРФOБ Бaњa Лукa у сарaдњи са пaртнeримa.