РАРС на Сајму студентских пракси

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа учествовала је на Сајму студентских пракси који је у сриједу одржан у Универзитетском предузетничком центру Бања Лука. На сајму је учествовало 14 послодаваца – компанија и институција из Републике Српске.

Ријеч је о програму за стицање радног искуства за студенте Универзитета у Бањој Луци који проводи Каријерни центар и представља платформу за сарадњу Универзитета и привреде. Центар својим сервисима омогућује послодавцима да једноставније и поузданије изаберу практиканте и запослене. На основу карактеристика које су потребне послодавцу, Центар окупља студент и врши предселекцију. Током обављања праксе, једна од могућности је учешће Центра у раду практиканта путем менторства и праћења праксе.

Овај начин реализовања студентске праксе знатно олакшава и скраћује послодавцима сам процес проналажења и одабира практиканта, његове иницијалне обуке и усмјеравања у раду. Такође, пружа одређену врсту сигурности што се тиче квалитета, профила и заинтересованости студента који долази на праксу. Уколико је у потрази за упослеником, такође се може обратити Центру за помоћ.

Крајњи производ Каријерног центра је стварање мреже послодаваца и студената који међусобно одговарају једни другима профилом и интересима. Овим путем се Универзитет директно повезује са привредом, а на индивидуалном нивоу то значи да Каријерни центар врши онај практични дио обуке и усмјеравања студената који недостаје факулетима, а за фирме представља одређену врсту одјелења за људске ресурсе.