РАРС на састанку радних група „Европске стратегије за развој Дунавске регије“

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа присуствовали су 22. септембра у Осијеку састанку радних група које дјелују у оквиру „Европске стратегије за развој Дунавске регије“.
Рукoвoдилaц Одjeљeњa Eврoпске мрeже прeдузeтништвa Републикe Српскe Бојан Ћудић нагласио је значај јачања подршке малим и средњих предузећима кроз инструменте Европске мреже преузетништва и могућност повезивања институтција и предузећа кроз овај механизам подршке.
Састанак се односио на  област „Јачање конкурентности предузетништва и развоја кластера“ у оквиру Дунавске стратегије, а учествовали су представници три радне групе: иновације и трансфер технологија, енергетска ефикасност и сарадња пословних организација.
Главни циљ „ЕУ Стратегије за Дунавску регију“ је да се идентификују, подрже и промовишу пројекти у земљама Дунавске регије као и јачање институционалних капацитета кроз циљану подршку и размјену искустава  и најбољих пракси.
Састанак је организовало Министарство подузетништва и обрта Републике Хрватске и Министарства господарства њемачке регије  Баден Виртембер.