РАРС на почетној конференцију пројекта “Предузетничко учење у образовним системима БиХ – фаза II”

Представници агенције присуствовали су јуче почетној конференцију пројекта “Предузетничко учење у образовним системима БиХ – фаза II” која је одржана на Јахорини. Овај пројекат посвећен је имплементацији Стратегије учења о предузетништву у образовним системима БиХ (2011 – 2015)  чији је циљ увођење предузетничког учења у формално образовање, коришћењем међупредметног приступа на ISCED нивоима 2 и 3, као и у неформално образовање, као дио цјеложивотног предузетничког учења посвећеног подршци малим и средњим предузећима (МСП).
Пројекат ће радити на повећању свијести о предузетничком духу и ојачати сарадњу између образовних система и пословне заједнице у БиХ, стварајући и одржавајући везе између школа и пословног сектора, те институционализирајући партнерства на највишим нивоима политика, односно партнерства између сектора образовања и сектора подршке МСП. Пројекат финансира ЕУ, а проводи ЕПРД конзорциј.
Основни циљ конференције био је представљање пројекта, његових циљева и очекиваних резултата  представницима институција у релевантним секторима и широј јавности, као и постизање заједничког договора с представницима институција о основном концепту имплементације пројекта.
Конференција је обезбиједила консултацијску платформу за ширу групу учесника и интересних странa. У оквиру конференције одржане су двије радионице на којима су сагледани планови Пројекта и активности и мјере које проводе институције, те идентификовани могући будући развоји и кораци који ће бити предузети током његовог трајања.