РАРС на конференцији “Иницијатива жена за развој руралног туризма на Балкану“

Представница Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовала је у раду конференције о теми ''Иницијатива жена за развој руралног туризма на Балкану'' која је одржана у Скопљу од 18. до 20. јуна. Конференцију су организовали Централноевропска иницијатива – ЦЕИ и Центар за женско предузетништво из Скопља. На конференцији су учествовали и представници Србије, Мађарске, Италије,  Хрватске и Бугарске.


Овом приликом презентовани су примјери добре праксе, стратешки документи, акциони планови и изазови у развоју женског предузетништва у руралним подручјима.


У оквиру радног дијела конференције дефинисане су могућности и препоруке за умрежавање и заједничко дјеловање свих актера, чији би крајњи циљеви били платформа за умрежавање и кораци за будућу сарадњу у оквиру регионалних пројеката, као и припремљена основа за регионалну стратегију.