Разматран радни програм ЕУНОРС-а за ову и наредну годину

У просторијама Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа јуче је одржан радни састанак чланова конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске.
Чланови конзорцијума сагласни су у оцјени да је током прошле године реализован значајан број активности, а разговарано је и о плановима за текућу годину.
Главна тема састанка било је усаглашавање Радног програма Европске мреже предузетништва Републике Српске за период 2017 – 2018. година, с обзиром на то да је од стране Европске комисије отворен линк за достављање Радног програма, који би се финансирао кроз Програм за јачање конкурентности предузећа (COSME). Усаглашена је полазна платформа, с тим што је остављен простор да сви чланови конзорцијума дефинишу своје активности у Радном програму у складу са смјерницама Европске комисије.
Конзорцијум Европске мреже предузетништва Републике Српске, осим Агенције чине још и два јавна универзитета у Бањој Луци и Сарајеву, Привредна комора РС и Иновациони центар Бања Лука.