Разговарано о активностима пројекта DanubeChance2.0

Четврти састанак политичког савјетодавног одбора и техничког савјетодавног одбора у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0, одржани су јуче и  данас у просторијама Развојне агенције Републике Српске. Поред представника Агенције, састанку су присуствовали представници Министарства привреде и предузетништва и Градске развојне агенције Бања Лука.
Чланови ова два  одбора упознати су са активностима пројекта који се односе на припрему документа Стратегија предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији, активностима на провођењу Регионалног акционог плана за пружање „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској,  реализацији активности у оквиру радног пакета „Пословно реструктуирање“, те активностима које ће бити реализоване до краја године.
Циљ пројекта DanubeChance2.0 је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији.
Циљна група су предузетници чији први пословни подухват није успио, али су спремни за нови почетак, затим  креатори политика и  доносиоци одлука, те институције које су укључене у процес подршке предузетницима и развој предузетништва.
Пројекат DanubeChance2.0 суфинансира Европска унија из фондова ERFD, IPA и ENI у оквиру Дунавског транснационалног програма. У пројекту учествује Развојна агенција Републике Српске, као један од 17 партнера из 11 земаља Дунавске регије, и једини партнер из БиХ и Министарство
привреде и предузетништва Републике Српске као придружени партнер.