Развијање концепта цјеложивотног учења о предузетништву

Представник Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовао је на састанку радне групе  Регионалног центра за развој предузетничких компетенција за земље Југоисточне Европе (SEECEL), који је одржан прошлог мјесеца у Будви.

Ријеч је о иницијативи чији је циљ развој концепта цјеложивотног учења о предузетништву у коју су укључене БиХ, Србија, Црна Гора, Хрватска, Албанија, Турска, Македонија и Косово.

Састанак је био кулминација вишемјесечног интензивног рада групе на којој су национални и међународни стручњаци расправљали и дефинисали предуслове за будуће активности на подручју предузетничког учења на нивоу основног образовања.