Развијање алата за квалитетнију обуку старијих у оквиру пројекта eDigiStars

Представници Развојне агенције Републике Српске, као дио радне групе за развој LABEL алата,  учествовали су 14.01.2021. године на онлајн радионици у оквиру пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе – eDigiStars“. Циљ радионице био је увод у развој LABEL алата који је усмјерен на различите институције које пружају подршку унапређењу пословања предузећа.

Сврха LABEL алата је развој системa за сертификацију, којим ће се осигурати квалитет знања старијих особа који су прошли обуку у оквиру пројекта eDigiStars. Такође, алат пружа свеобухватне смјернице за стварање свијести и изградњу повјерења међу послодавцима из различитих индустријских области.

Током радионице члановима радне групе презентовани су различити нивои знања у дигиталној области у складу са са оквирним документом ЕУ “The Digital Competence Framework of EU”, као и тестови за процјену нивоа дигиталних вјештина.

Радионица је организована од стране пројектних партнера из Пословне агенције Горње Аустрије – BIZUP.

Циљ пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе – eDigiStars“ је развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама самозапослење кроз изградњу дигиталних вјештина.

Водећи партнер у пројекту је Innoskart – ИКТ кластер (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) из Мађарске, а осталих 13 партнера у пројекту су из Аустрије, Румуније, Словеније, Мађарске, Чешке Републике, Босне и Херцеговине, Украјине и Бугарске. Пројектни конзорцијум чини и 5 придружених стратешких партнера из Мађарске, Украјине, Аустрије, Чешке Републике и Словеније.

Агенција је једини партнер у пројекту из Босне и Херцеговине. Предвиђено вријеме трајања пројекта је 30 мјесеци, провођење пројекта почело је 01. јула 2020 године.

Укупан буџет пројекта је 1.892.439,00€ који суфинансира Европска унија кроз Interreg Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF, ENI и ИПА фондова, а вриједност пројекта који се односи на Агенцију износи 111.935,00€.