Радионица у оквиру процеса израде Стратегије за привлачење страних инвестиција РС

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовали су у раду радионице која има за циљ израду нове Стратегије за привлачење страних улагања у Републику Српску, а која је јуче одржана у Бањој Луци. 
Организатор радионце је Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС у оквиру сарадње са Међнародном финансијском корпорацијом – ИФЦ, чланицом Групације Свјетске банке. Фокус радионице био је на секторским политикама и дефинисању препорука за привлачење инвестиција које имају највећу ефикасност у појединачним секторима.
Радионици су присуствовали и представници ресорних министарстава, Привредне коморе РС и Инвестиционо-развојне банке РС.