Радионица о изградњи капацитета за интеграцију циљева одрживог развоја у пословне стратегије

Развојнa  агенцијa  Републике  Српске у сарадњи са Развојним програмом Уједињених нација у БиХ (United Nations Development Programme – UNDP) организује радионицу о теми  “Развој капацитета за интеграцију циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals – SDGs) у пословне стратегије”. Радионица је организована у оквиру пројекта "Подршка припреме за имплементацију циљева  одрживог  развоја и укључивање приватног сектора" који финанcира Влада Шведске.

Обука ће бити усмјерена на промоцију  важности  и  пословниx  прилика које долазе уз реализацију циљева одрживог развоја, као и кориштење алата за самоевалуацију SDG интеграције y пословне моделе.

Радионица ће се одржати у понедјељак, 17. 02. 2020. године у Бањој Луци у просторијама Развојне  агенције  Републике Српске.

Радионица ће се фокусирати на питања спремности компанија да се укључе у инклузивно и одрживо пословање. Алати који ће се промовисати прате компаније у њиховом свеобухватном пословном путу и помажу у напретку. Обука ће помоћи фирмама да унаприједе своје пословне моделе, подршку у оквиру своје фирме и повећају добит.

Осим тога, учесницима ће бити представљена Награда за бизнис лидере одрживог развоја у БиХ 2020 која промовише активности приватног сектора у области одрживог развоја у БиХ.

Обука је бесплатна за представнике предузећа.