Пронађите пословног партнера на Форуму о интернационализацији пословања Бања Врућица

Европска мрежа предузетништва Републике Српске – Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa Рeпубликe Српскe и Рaзвojнa aгeнциja Србиje пoзивajу Вaс нa Meђунaрoднe пoслoвнe сусрeтe зa прeдузeћa и клaстeрe  који ће бити одржани у оквиру Форума о интернационализацији пословања у Бањи Врућици 08. новембра 2019. године у хотелу Кардиал, са почетком у 10 часова.
Учешће на Међународним пословним сусретима је бесплатно. Сектори који ће бити заступљени су:

  • пољопривреда
  • металопрерађивачка индустрија
  • дрвна и грађевинскa индустрија
  • текстил
  • ауто индустрија
  • информационе технологије
  • индустрија пластике и пластичних производа
  • туризам

Међународни пословни сусрети ће Вам пружити могућност да директно промовишете Ваше активности, производе и услуге, успоставите нове пословне контакте и пронађете пословне партнере. Више информација о пословним сусретима, као и регистрацију online пријаве можете наћи користећи линк:                                    http://bif2019banjavrucica.talkb2b.net/

Уколико сте заинтересовани да учествујете на пословним сусретима у Бањи Врућици, молимо Вас да се региструјете на горе наведеном линку до 04. новембра 2019. године.
Партнери у организацији Међународних пословних сусрета су Универзитет у Источном Сарајеву, Универзитет у Бањој Луци, Привредна комора Републике Српске, Иновациони центар Бања Лука, Привредна комора Србије, Бизнис инкубатор Нови Сад, Хрватска господарска комора, Дирекција за развој малих и средњих предузећа Црна Гора, Мариборска развојна агенција и други.
Кoнтaкт oсoбe у Рeпубличкој агенцији за развој малих и средњих предузећа су:
Дејан Шешлија, tel: +387 66 714 313, e-mail: dejan.seslija@rars-msp.org
Александар Вуковић, tel: +387 51 222 152, e-mail: aleksandar.vukovic@rars-msp.org
Сања Радуловић, tel: +387 51  222 157, e-mail: sanja.radulovic@rars-msp.org