Промјена свијести о предузетништву

Без интензивне јавне кампање за промјену свијести из области предузетништва, неће бити могуће пробудити предузетнички менталитет и ријешити проблем запошљавања, генерални је закључак конференције „Млади у предузетништву“ која је одржана у Бањој Луци 20.новембра ове године. Конференцију је, у оквиру „Глобалне седмице предузетништва“, организовала Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у сарадњи с Федералним министарством развоја, подузетништва и обрта.
Учесници Конференције сагласни су да је неопходно мијењати и однос медија према предузетништву, на начин да се у већој мјери афирмишу примјери добре праксе којих има и у Републици Српској и у Федерацији БиХ.
Посебно је наглашена важност едукације из области предузетништва, како би се створила повољнија предузетничка клима и подстакао предузетнички начин размишљања од најранијег дјетињства.
Учесници Конференције, такође, сматрају да је неопходно интезивирати помоћ институција кроз изградњу инфраструктуре неопходне за развој предузетништва, разрадити систем финансијске подршке за формирање предузећа успостављањем Гарантног фонда, финансирањем идеја, регресирањем камата на позајмљена средства и слично.
Организатори Конференције обавезали су се да ће наредне године подржати оснивање 100 предузећа, по 50 у Републици Српској и Федерацији БиХ.
На Конференцији којој су, осим организатора, присуствовали представници владиног и невладиног сектора, локалних и регионалних развојних агенција и средњих школа, представљени су и пројекти и активности које се односе на област омладинског предузетништва.
Тако је о програму активног стварања нових радних мјеста у Републици Српској, који реализује Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, говорио директор Агенције, Слободан Марковић. Федерални министар развоја, подузетништва и обрта, Велимир Кунић, говорио је о институционалној подршци предузетништву младих, а представљено је и ГЕМ истраживање у БиХ, с акцентом на предузетничко образовање и обуку младих.