Промоција стручних занимања у Бијељини

У оквиру програма „Прилика плус“, односно пројекта „Практична настава на радном мјесту“, почело је одржавање родитељских састанака са родитељима ученика деветих разреда у циљу промовисања дефиницитарних стручних занимања,  активности и резултата овог  Пројекта. Привредници са подручја Бијељине дијеле са родитељима искуства о траженим и добро плаћеним занимањима која могу афирмисати дјецу у личном и прфесионалном смислу.
Родитељски састанци ће бити одржавани током марта и априла ове године, а организују их градски Одсјек за локални економски развој и европске интеграције и Актив педагога основних школа регије Бијељина.
Родитељима ће бити представљене могућности образовања за стручна занимања, као и могућности запослења након завршене средње школе, а уз представнике Одсјека за локални економски развој и европске интеграције састанцима присуствују и представници привреде.
План је дa се у будућности у свим основним школама редовно врше анкетирања ученика, одржавају разговори са ученицима ради помоћи при професионалној оријентацији, као и промоцијастручних занимања на часовима одјељенских заједница, како би се дугорочно промијенила лоша слика о стручним занимањима.
Родитељски састанци су одржани у  основним школама „Стеван Немања“ у Драгаљевцу, „Кнез Иво од Семберије“ и „Вук Караџић“ у Бијељина, „Свети Сава“ у Црњелову и „Дворови“ у Дворовима, а у наредном периоду планирани су родитељски састанци у преосталих седам основних школа на подручју Града Бијељина.
Пројекат „Практична настава на радном мјесту“ се реализује у сарадњи са Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа у оквиру програма „Прилика плус“ који је подржала Влада Швајцарске.
Пројекат подразумијева активно унапређење практичне наставе на радном мјесту кроз интензивну сарадњу средњих стручних школа и привреде.